11 grudnia, 2023

Dziecko, którego domowe życie jest zamknięte w sztywne ramy autorytetu rodzicielskiego, które w domu nie ma żadnych praw, tylko jeden podstawowy obowiązek — bez żadnego sprzeciwu ustępować, będzie nagromadzony gniew i złość wy­zwalało natychmiast, gdy tylko wyrwie sią z paraliżujących ram życia domowego i nie będzie odczuwało bezpośrednio nad sobą ciężaru grożącej mu kary. Szukaliśmy antidotum na otwartą agresję, a doszliśmy do istotnej przyczyny hiperagresji, prze­jawiającej się w stosunku do szkoły i kolegów, nazywanej w nauce przeniesieniem agresji.

Dodaj komentarz