11 grudnia, 2023

Wyrażając się ściślej: wpływ wychowania staje się zrozumiały jedynie wtedy, gdy postawy wychowawcze i emocje analizuje­my kompleksowo. Do tej sprawy jeszcze powrócimy. Do odpo­wiedzi na nasze obecne pytania w zupełności wystarczy analiza postaw. Karanie otwartej agresji w większości przypadków fru­struje dzieci, co wzbudza nowy gniew i nową tendencję agre­sywną. Gdy dziecku zagraża surowa kara, zaczyna działać hamulec motoryczny: dziecko powstrzymuje się od przejawów otwartej agresji, lecz tendencja dalej istnieje, często wydostaje się na powierzchnię w formie symbolicznej i dalej wpływa na niezdrowy rozwój dziecka.

Dodaj komentarz