11 grudnia, 2023
  1. Złożony system baszt i bastei rozmieszczonych w najbar­dziej newralgicznych punktach obrony, w co najmniej dwu pier­ścieniach fortyfikacji, opatrywanie murów i baszt zarówno w kre- nelaże, jak i w liczne otwory strzelnicze, wreszcie wyposażenie warownego terenu w urządzenia wodne i kanalizacyjne, w składy i kazamaty oraz zawiły system wewnętrznych i podziemnych ko­rytarzy, lochów, skrytych przejść pozwalają mówić o warowniach krzyżowców jako obiektach w pełni już przystosowanych do pro­wadzenia obrony aktywnej. Nie od razu, rzecz jasna, wypracowano taki typ czy raczej główne założenia warowni. Z początku, jak już powiedziano, krzyżowcy naśladowali schemat bizantyjskich budowli obronnych 

Dodaj komentarz