21 lutego, 2024

Zgodnie z tą zasadą agresywne postacie z książek i filmów wzmacniają przejawy systematycz­nej, otwartej agresji tylko w przypadku dzieci, .którym brakuje ugruntowanej, trwałej identyfikacji i dla których autentyczne agresywne modele grupy są o wiele bardziej niebezpieczne niż bohaterowie kryminałów czy powieści przygodowych. Dziecko ma jednak możliwość stosowania wyuczonego od modelu zachowania w sytuacji odbiegającej od oryginalnej. Jest zresztą zrozumiałe, że obserwacyjne uczenie się nie miałoby szczególnego znaczenia, gdyby zaobserwowane działanie dziec­ko stosowało tylko w identyczny sposób i w identycznej sytu­acji.

Dodaj komentarz