11 grudnia, 2023

Wyniki .te możemy zastosować w stosunku do sytuacji w rodzinie. Jeżeli karzemy agresję, do reakcji gniewu dołączają się jeszcze lęk oraz niepokój, i dziecko nauczy sią hamować ta­kie reakcje w domu, a na drodze generalizacji także w tych sytu­acjach, które przypominają sytuacje domowe” (Mussen, Kagan i Conger). Dziecko nie będzie więc demonstrować takich otwartych form agresji, za które jest systematycznie karane (dlaczego zre­sztą miałoby to robić, jeżeli czeka je za to ciężka kara), Właści­wie poddaje się ono w tym przypadku rozpowszechnionym w świecie zwierząt prawidłowościom uczenia się: gąsienica także unika tej części drogi, na której za każdym razem dosięga ją uderzenie prądu.

Dodaj komentarz