11 grudnia, 2023

W trakcie swobodnej zabawy po zakończeniu projekcji psycholo­gowie obserwowali przewidziane już właściwie uprzednio zacho­wania dzieci: większa część dzieci z pierwszej grupy o wiele częściej naśladowała zachowanie modelu niż członkowie dwóch pozostałych grup. Jednocześnie jednak—jest to nowy i zasługują­cy na uwagę wynik eksperymentu — kiedy dzieciom z wszystkich trzech grup przyrzeczono nagrodę za powtórzenie tego, co widzia­ły na filmie, okazało się, że pomiędzy ich zachowaniami nie ma różnicy. Wszystkie dzieci w miarę swych umiejętności bezbłędnie naśladowały model agresywny, bez względu na to, którą wersję filmu oglądały poprzednio.

Dodaj komentarz