11 grudnia, 2023
  1. Nierównomierne rozmieszczenie warowni powodowane było określoną potrzebą obronną, charakterem rzeźby terenu, roz­mieszczeniem posiadłości krzyżowców. W niektórych rejonach zbudowano ich tak wiele, że z wież i blanków jednej twierdzy widać było mury drugiej. Zamki krzyżowców sytuowane były, jak większość warowni średniowiecznych w ogóle, w szczególnie dogodnych do obrony, a więc trudno dostępnych miejscach, zawsze jednocześnie tam, gdzie występowały źródła (woda pitna w Palestynie od tysiącleci po nasze czasy stanowi najważniejszy motyw osadnictwa). Nie­rzadko usytuowanie zamku następowało w miejscu istnienia ruin wcześniejszych budowli obronnych, które krzyżowcy wykorzysty­wali jako materiał budowlany.

Dodaj komentarz