11 grudnia, 2023
  1. Do naszych czasów za­chowała się jedynie, w dość dobrym stanie, warowna brama zam­ku średniego, z półcylindrycznym wykuszem w elewacji, mieszczącym absydę zamkowej kaplicy. Reszta legła w gruzach podczas wojny chłopskiej w latach 1524—1525. Inne zamki nie­mieckie, takie jak na przykład Seeburg, Querfurt czy Eltz uległy w późniejszych wiekach znacznym przebudowom. Zamki austriackie i szwajcarskie, takie jak choćby Salzburg, przepięknie wpisany w lesisty pejzaż Karyntii Hochesterwitz, Rappottenstein, Heidenreichstein, Hardegg, Vufflens, Thun, Hallwil, Tarasp czy malowniczo położony nad Jeziorem Genewskim Chillon, w większości przebudowane zostały i rozbudowane w cza­sach gotyckich i w późniejszych wiekach. 

Dodaj komentarz