11 grudnia, 2023
  1. Regularne plany, przejrzyste, funkcjonalne układy przestrzenne kompleksów zam­kowych, solidne mury i baszty z wieloma otworami strzelniczy­mi czyniły z tych budowli fortyfikacje bardzo trudne do zdoby­cia, doskonale przystosowane do prowadzenia obrony aktywnej. Obiekty te obejmowały nie tylko obronne elementy architektury, lecz także mieszkalne i gospodarcze. Większość zamków krzyżackich na terenie Polski uległa w póź­niejszych wiekach przebudowie i rozbudowie, wiele z nich po­padło też w ruinę. Jednym z godniejszych uwagi jest — częścio­wo zburzony — zamek w Radzyniu Chełmińskim. Zbudowany na przełomie XIII i XIV w., przyjął formę regularnego czworoboku zabudowań z kwadratowymi w planie basztami na narożach, zwieńczonymi blankowaniem.

Dodaj komentarz