11 grudnia, 2023
  1. Jedną z najstarszych murowanych warowni na terenie Polski był zamek książęcy w Legnicy, powstały na miejscu wcześniej­szego grodu. Jego budowę rozpoczął książę śląski, krakowski wielkopolski Henryk Brodaty, zapewne na krótko przed swą śmiercią, przed 1238 r. Przedsięwzięcie, być może pierwsze w rozdzielonym między Piastowiczów kraju, nie dziwi w przy­padku tego ambitnego władcy, przez całe życie pragnącego do­prowadzić do zjednoczenia Polski i włożenia na własną skroń korony królewskiej. Po jego śmierci budowę kontynuował syn — Henryk Pobożny. Trudno dziś powiedzieć, czy zamek został cał­kowicie ukończony do 1241 r., a więc do straszliwego w skutkach najazdu Tatarów i słynnej bitwy pod Legnicą, w której zginął sam książę i kwiat polskiego rycerstwa. Najeźdźcy spustoszyli okolicę, miasto, a właściwie jeszcze tylko osadę, zamku jednak nie zdobyli.

Dodaj komentarz