11 grudnia, 2023

Jeszcze piękniej wygląda zamek Chillon, ma­lowniczo położony nad Jeziorem Genewskim, z zespołem murów i baszt — zarówno czworobocznych, jak i cylindrycznych — zwieńczonych krytym parapetem ze strzelnicami, zawieszonym na ozdobnie profilowanych machikułach. Zamek ten (dziś muzeum) był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowy­wany od wczesnego średniowiecza, tak że dzisiejszą malowniczą bryłę zawdzięcza już głównie pracom z czasów późnego gotyku i renesansu. Jeszcze inną formę, zwartej pojedynczej budowli pałacowej na planie czworoboku, z narożnymi cylindrycznymi basztami-wykuszami i rzędem strzelnic w parapecie zawieszonym na machikułach i podtrzymującym stromo spadzisty dach, ma zamek biskupi w Lozannie, zbudowany w latach 1397—1406.

Dodaj komentarz