11 grudnia, 2023

Konflikt ten, w którym dziecko powinno zająć jakieś stanowisko, psychologia grupowa interpretuje następująco: dziec­ko, które jednocześnie należy do dwóch grup (rodziny i kole­gów), musi zdecydować, czyj system norm przyjmuje jako swój, a więc który z tych systemów chce stosować także poza grupą. Grupę, z którą dziecko wiąże się w ten sposób, nazywa­my grup ą odniesienia. Rozpatrzmy następujący przykład: „władza społeczna” (ro­dzice i pedagodzy) oferuje do identyfikacji model z ocenianym przez dane społeczeństwo pozytywnie systemem norm i warto­ści.

Dodaj komentarz