21 lutego, 2024

Na na­rożnikach właściwego zamku (z wyjątkiem narożnika południo­wo-zachodniego, gdzie pierwotnie był czworoboczny donżon) i pośrodku ściany północnej stanęły koliste baszty, niewiele tylko wystające ponad mury kurtynowe, prócz jednej, południowo- -wschodniej, sięgającej 38 m wysokości. Rzadko w innych zam­kach występowała tak znaczna wysokość murów kurtynowych, jak tu — 26 m od strony zewnętrznej. Do murów przylegały od dziedzińca pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze, ich prze­krycie zaś, płaskie, stanowiło taras zamknięty od zewnątrz blan­kami murów obronnych. Prócz krenelaży, zarówno w basztach, jak i murach kurtynowych, znajdują się wydłużone (do 6,8 m) otwory strzelnicze. Między basztami w murze wschodnim znaj­duje się jeszcze rodzaj stosunkowo niskiej, półkolistej bastei. Dziś zamek prezentuje się jako dość czytelna jeszcze ruina.

Dodaj komentarz