11 grudnia, 2023
  1. Z za­chowanych przykładów najstarsze sięgają przełomu XIII i XIV w., a więc czasów, w których powstawały już w Polsce pierwsze zamki. Jedna z takich najstarszych (i ciekawych rów­nież ze względu na zachowane fragmenty polichromii) rycer­skich wież obronno-mieszkalnych, utrzymana w dobrym stanie, znajduje się w Siedlęcinie na Śląsku. Zbudowana na przełomie XIII i XIV w., na planie regularnego czworoboku, z niewielkimi oknami-strzelnicami w wyższych partiach masywnego muru, zwieńczona była pierwotnie blankami i dodatkowo otoczona mu­rem obronnym, poprzedzonym fosą. W XV w. nadbudowano czwartą kondygnację, wieńcząc donżon strzelistym, czterospa­dowym dachem, co w znacznym stopniu odbiera mu wygląd obiektu warownego.

Dodaj komentarz