24 kwietnia, 2024

Niewielka tylko część rozważanej rzeczywistości zabarwiona jest naszym zainteresowaniem wywołanym wartościami i jedynie ona ma dla nas znaczenie, ukazując powiązania, które są dla nas ważne wskutek ich skojarzenia z wartościami. Jednakże te­go, co ma dla nas znaczenie nie możemy zrekonstruować przez „bez- założeniowe” badanie danych empirycznych a wręcz odwrotnie: usta­lenie tego znaczenia jest przesłanką do tego, by coś stało się przedmiotem badania. Powiązanie z wartościami kultury, aoprzez które kształtujemy nasz stosunek do rzeczywistości wnosi porządek do chaosu nieskończonej wielości części składowych badanego fragmentu rzeczywistości; interesuje nas wówczas tylko ten aspekt rzeczywistości, który ma dla nas znaczenie z punktu widzenia da­nej wartości.

Dodaj komentarz