10 grudnia, 2023

Pojęcie „zwyczaju” mieści w sobie cechy dyspozycyjne i jest zbliżone do pojęcia „wzoru zachowania”. Odrzucane w deklaracjach programowych terminy introspekcyjne są przemycane w analizie wie­lu zagadnień. Widać to wyraźnie w analizie kategorii „położenia życiowego”, ze względu na którą podporządkowane jest badanie zwy­czajów. Otóż empirystyczne podejście do socjologii nie przeszka­dza Neurathowi w stawianiu odwiecznych pytań dotyczących „nędzy” i „dobrobytu”, „szczęścia” i „cierpienia”. Kategoria „położenia społecznego” zawiera także odniesienie do stanów psychicznych, ta­kich jak samopoczucie, nastrój itp. Pojawiają się więc terminy o- ceniające, a więc i odniesienie do wartości.

Dodaj komentarz