10 grudnia, 2023

Fakt ten można wytłumaczyć jednocześnie i teorią przyjmowania agresji, i modelem agresywnym. Frustrowane dziecko, które w do­mu zmusza do posłuszeństwa lęk przed karą, przenosi swoją agresję do szkoły, na swych kolegów i podczas gdy bije swego rówieś­nika, realizuje zachowanie modelu agresywnego — rodziców. Uważamy, iż pojęcie „modelu” psychologicznego nie pokry­wa się całkowicie z używanym od dawna w pedagogice termi­nem „wzór”. Pojęcie „modelu” zawiera w sobie „wzór”, lecz jest terminem od niego o wiele szerszym, bo nie dotyczy tylko świadomie wybranego przykładu naśladowania. Zawiera w so­bie dający dużo do myślenia przymus.

Dodaj komentarz