19 lipca, 2024

Czym można wytłumaczyć tę sprzeczność? Jest to bardzo ważny problem, ponieważ dotyczy także wielo­krotnie dyskutowanego oddziaływania agresywnych filmów i książek. Jednak zanim zaczniemy analizować tę sprzeczność, musimy wyjaśnić jeden z ważniejszych problemów uczenia się obserwacyjnego. Otóż jeżeli tylko pozwalają na to umiejętności dziecka, zawsze i nieodwołalnie nauczy się ono zachowania mo­delu, bez względu na to, czy działania modelu wieńczy sukces czy porażka, kara czy nagroda.Powinniśmy jednak rozróżnić przyswojenie sobie zachowa­nia od stosowania tego zachowania.

Dodaj komentarz