11 grudnia, 2023

Pierwszy to tak zwana rola uzupeł­niająca (komplementarna), drugi to „władza społeczna”. Za osoby noszące cechy „ról uzupełniających” uważamy te, w kierunku któ­rych jest skierowana większość działań i oczekiwań dziecka, lub odwrotnie — które stwarzają najważniejsze normy życia dzie­cka i wymagają dotrzymania ich w jakiejś formie. Jest więc zro­zumiałe, że do tej grupy należą przede wszystkim rodzice, wychowawcy i rówieśnicy dziecka. Pojęcia „władzy społecz­nej”, pochodzącego od Parsonsa, chyba nie trzeba definiować: każdy się domyśli, o kogo i o co tu chodzi.

Dodaj komentarz