10 grudnia, 2023

Wyróżnikiem wartościowania jest jego preferencyjny charakter. „Wartości są to właściwości przedmiotów ujmowane w odniesieniu do preferencyjnego zachowania” (Morris 1964: 18). „Naukowa aksjo­logia będzie musiała rozwijać jako jej zadanie weryfikowalną te­orię preferencyjnego zachowania. … Aksjologia tak pojmowana jest częścią behawioryzmu … behawioralna aksjologia jako nauka o    wartościowaniu będzie naukowym badaniem wartościowania i ocenia­nia” (Morris 1949: 212). Zachowanie preferujące ma być takim przedmiotem badań., do którego można stosować obserwację ekstra – spekcyjną i w efekcie stosować kryterium intersubiektywnej kon­troli rezultatów badań.

Dodaj komentarz