11 grudnia, 2023

Z tego eksperymentu i in­nych wynika, że agresja jest formą zachowania, którą dzieci (a szczególnie chłopcy) naśladują o wiele chętniej niż inne typy za­chowań. Przyczyny tego ostatniego zjawiska psychologia nie wyjaśniła dostatecznie, można jedynie założyć, że chodzi tu o bezpośrednie lub pośrednie działanie agresji jako katharsis, o czym mówiliśmy już uprzednio. Dziecko może więc sobie przyswoić postawę agresywną w przypadku, kiedy model, który naśladuje, jest agresywny. Bada­nia psychologiczne (Sears, Maccoby i Lewin, Bandura i Walters itd.) dowiodły, że większość agresywnych dzieci pochodzi z ro­dzin, w których jedno lub oboje rodzice to osoby agresywne.

Dodaj komentarz