11 grudnia, 2023

Dziecko hamuje wyłącznie otwarte formy agresji, co nie oz­nacza jeszcze, że jego gniew i pragnienie zemsty także ulegną przyhamowaniu. Co więcej, w myśl reguły frustracja — gniew każda kara, którą dziecko uważa za niegodną, lecz do znoszenia której skłania je strach przed nową karą, upokarza je i jeszcze bardziej powiększa tendencje agresywne. Jak więc takie dziecko może wyrazić swą hamowaną agresję? Przede wszystkim —jak już to wcześniej zauważyliśmy — zaczyna szukać form akcep­towanych społecznie i ukrytych, co nierozłącznie idzie w parze z wyszukiwaniem słabych punktów rodziców i wychowawców.

Dodaj komentarz