11 grudnia, 2023

Dziecko z wrodzonymi skłonnościami ekstrawertycznymi potrzebuje postawy ograniczającej, a dziec­ko o tendencjach introwertycznych — postawy pobłażliwej. Na podstawie tego, co stwierdziliśmy powyżej, jest to naturalne, bo przecież dziecko ekstrawertyczne tylko poprzez introwersję (a więc bariery wychowawcze i kontrolę) może się zbliżyć do środka wymiaru, dziecko introwertyczne zaś można skierować w stronę ekstrawersji tylko za pomocą pobłażliwości, zachęca­nia do większej samodzielności itp.Hipotezę tę potwierdzają także badania Graya (1968, 1971, 1972), według którego różnica pomiędzy dwoma typami osobo­wości polega na tym, że typ ekstrawertyczny jest wrażliwy na nagrody, a introwertyczny — na kary.

Dodaj komentarz