10 grudnia, 2023

„Takie świadomościowe sformułowanie jest je­dnakże nie mniej deterministyczne w perspektywie, aniżeli alter­natywne deterministyczne sformułowanie, które zaprzecza psychicznym stanom i uczuciom. … to czego potrzeba to bardziej ogólna mniej dogmatyczna “naukowa analiza zachowania”, która odnosi się do i wyjaśnia wszystkie znane fakty, analiza która będzie znacząco wychodzić poza wolnością i godnością” w jej filozofi­cznej koncepcji natury człowieka i ludzkich wartości …” (Ro­keach , ibid.).Wnioski płynące z filozofii sztywnego determinizmu zaprezen­tował G.R. Rogers po wysłuchaniu argumentów Skinnera na konferen­cji naukowej. Otóż gdyby traktować poważnie te argumenty, to my­śli Skinnera należałoby uznać za czystą iluzję.

Dodaj komentarz