11 grudnia, 2023

Również E. Mokrzycki stwierdza, że właściwościa warsztatu neopozytywistycznego jest niezwykła nierzetelność w stosunku do odmiennych poglądów, sprowadzenie ich do poziomu banalnych i sztucznych konstrukcji (1980: 108-110). Przykładowo cała problematyka „Verstehen” była przedstawiana jako sprawa wczuwania się w cudze przeżycia; interpretacja kultury jako „geistige Welt” była przekształcana w koncepcję redukującą problema­tykę humanistyki do przeżyć psychicznych. Ogólnie można stwierdzić za Mokrzyckim, że „tezy na temat me­todologicznych właściwości nauk społecznych stanowiły zawsze przeformułowanie aktualnie obowiązujących tez na temat metodo­logicznych właściwości fizyki”.

Dodaj komentarz