10 grudnia, 2023
  1. W miarę upływu czasu i tu występowała tendencja, typowa dla Francji, Hiszpanii czy Włoch, do większej wygody i reprezentacyjności mieszkalnych budowli zamkowych, przy jednoczesnym wzmacnianiu masywności murów i baszt (zwłaszcza w XV w., od momentu pojawienia się artylerii). Zarazem niekiedy trwał jeszcze nadal zwyczaj budowania po­tężnych donżonów jako obiektów wolno stojących, w obrębie murów obronnych. Przykładami budowli o charakterze niemal wyłącznie warow­nym mogą tu być zamki w Koblencji i Trimbergu. Pierwszy, bu­dowany w ciągu XIV i XV w., stanął na skalistej wysepce, przyj­mując w planie figurę wydłużonego sześcioboku, zakreśloną przez masywne, grube mury.. Pośrodku dziedzińca sta­nął potężny donżon, na planie pięcioboku.

Dodaj komentarz