11 grudnia, 2023

Czynność ta z pewnością przeszkodziła w werbalnym zakodowaniu zachowa­nia modelu. W trakcie próby, która nastąpiła po projekcji, dzieci z pierwszej grupy wykazywały o wiele więcej „reakcji harmoni­zujących , w ich zachowaniu można było zarejestrować o wiele więcej elementów z zachowania modelu niż w przypadku dzieci z grupy drugiej.Dziecko, mając kod przekazu, wielu aspektów zachowania uczy się w drodze naśladownictwa. Taką formę nauki psycholo­gia nazywa uczeniem się obserwacyjnym. Oznacza to, iż samo obserwowanie modelu wystarcza, aby dziecko — chcąc nie chcąc — przyswoiło sobie jego zachowanie. Bandura i Huston (1961) przeprowadzili następujący eksperyment z sześciolatka­mi.

Dodaj komentarz