11 grudnia, 2023

We­dług obserwacji Searsa i jego współpracowników w trakcie zabawy lalkami dzieci silnie sfrustrowane przejawiają o wiele więcej agresji niż dzieci słabiej sfrustrowane. Również, dzieci surowo karane przejawiają więcej agresji niż dzieci karane lek­ko. U dzieci silnie frustrowanych i surowo karanych przeniesie­nie agresji pojawiło się o wiele intensywniej i częściej niż u innych członków grupy. Ci sami badacze analizowali także, w jaki sposób wielkość kar stosowanych w domu wpływa na ilość agresji okazywanej w sto­sunku do rówieśników. Dzieci podzielono na trzy grupy.

Dodaj komentarz