21 lutego, 2024

Potwierdzają to badania, w których przestępów-kryminalistów (postawa zimna-pobłażliwa) opisuje się jako typ ekstrawertyczny, labilny, a lękliwych-neurotycznych choiych (postawa zimna-ograniczająca) —jako osobowości in- trowertyczne, labilne. Nie wolno nam natomiast zapominać, że według najnowszych badań introwertyczny czy ekstrawertyczny typ osobowości to tendencje wrodzone (Scarl, 1959). Dlatego jeśli chodzi o wpływ społeczny, możemy „tylko” stwierdzić, że ograniczająca postawa rodzicielska skłania osobowość do intro- wersji, a postawa pobłażliwa — do ekstrawersji. Jeżeli założy­my, że zdrowa osobowość mieści się w połowie drogi między typem introwertycznym a ekstrawertycznym, że nie wykazuje skrajności, to celem wychowania jest skierowanie dziec<a w stronę centrum.

Dodaj komentarz