10 grudnia, 2023
  1. Jeszcze w tym samym roku Gotfryd odniósł pod Askalonem zwycięstwo nad silną armią sułtana egip­skiego, zdążającego — zbyt późno — na odsiecz Jerozolimie. Wkrótce jednak zmarł. Po nim władzę objął jego brat, dotąd hra­bia Edessy, Baldwin de Bouillon. Wąski pas wybrzeża, jaki udało się krzyżowcom zająć, nie sta­nowił bezpiecznego oparcia. Sytuację krzyżowców — teraz i póź­niej — pogarszało także rozbicie Królestwa Jerozolimskiego na autonomiczne księstwa i hrabstwa (m. in. hrabstwa Edessy i Try- polisu, księstwo Antiochii), rządzone przez poszczególnych feuda- łów. Nieustanne konflikty między wodzami wypraw, walka  o wpływy na zdobytych terenach osłabiały siły krzyżowców. Zajęcie przybrzeżnego pasa nie oznaczało rozgromienia potęgi przeciwnika.  

Dodaj komentarz