11 grudnia, 2023
  1. Kształtem obwarowań i planem Margat przypomina już dokładniej bodaj najsławniejszą budowlę obronną krzyżowców, inny syryjski zamek szpitalników — Krak des Chevaliers. Temu ostatniemu warto poświęcić więcej uwagi, reprezentuje bowiem w pełni już wypracowany, dojrzały typ wa­rowni krzyżowców.Krak des Chevaliers  zaczęto budować już w ro­ku 1110.-Prace kontynuowali następnie joannici, którzy przejęli na własność nie dokończony obiekt w roku 1142. W latach 1157, 1158 i 1170 silne trzęsienia ziemi w znacznym stopniu zniszczyły jednak budowlę, podobnie jak wiele innych warowni krzyżowców. Zamek, dotrwały w dobrym stanie do połowy XIX w., a i do dziś w stanie czytelnym, nosi więc kształt, jaki nadała mu trzecia fa­za budowy czy raczej odbudowy, od końca XII do początków XIII w. W 1271 r. został zdobyty przez wojska sułtana kairskiego dopiero po miesięcznym oblężeniu i wielu krwawych szturmach, choć załoga warowni liczyła zaledwie 150 rycerzy. Świadczy to wymownie o walorach fortyfikacyjnych obiektu.

Dodaj komentarz