11 grudnia, 2023

Z jedną grupą dzieci prowadzący badania spędził bardzo du­żo czasu przez kilka kolejnych dni. W trakcie wspólnej zabawy wytworzył sią między nim a dziećmi pozytywny związek emo­cjonalny. Drugą grupą psycholog w ogóle się nie zajmował Na­stępnie dzieci otrzymały bardzo proste zadanie rozróżniające: należało odnaleźć lalkę w jednym z dwóch umieszczonych na stole pudełek. Przed rozpoczęciem zadania musiały jednak zo­baczyć, jak realizuje je prowadzący eksperyment. Jeżeli na przykład psycholog nie podchodził do stołu prosto, drogĘ: naj­krótszą, lecz najpierw obchodził pokój dookoła lub trąbił, w pierwszej grupie prawie wszystkie dzieci, szukając lalki, naśla­dowały jego zachowanie (obchodziły pokój dookoła lub trąbi­ły), choć przecież nie należało to wcale do zadania.

Dodaj komentarz