11 grudnia, 2023
  1. Do planów bizantyjskich twierdz w Maras czy Byblos nawiązy­wały m. in. wczesne zamki krzyżowców na południu Palestyny, umocnienia miast, a także, w pewnym stopniu, ich zamki wyso- czyznowe, jak na przykład Chastel-Rouge i Belvoir, usytuowane w pobliżu Jeziora Tyberiadzkiego. W zamku Belvoir, zbudowa­nym w 1140 r., położonym na wzgórzu, na wysokości około 500 m n.p.m., w obrębie murów (zakreślających czworobok 120X160 m) znajdował się donżon. Z trzech stron mury zamkowe otoczone były rowem o głębokości 20 m, wykutym w twardej skale. Don­żon znajdował się także w zamku Chastel-Rouge, wzniesionym w połowie XII w. Zasadniczy cel krzyżowców — zajęcie i utrzymanie przybrzeż­nego pasa Lewantu — nie był łatwy do zrealizowania. 

Dodaj komentarz