11 grudnia, 2023

W pewnym eksperymencie psychologicznym (Bandura, Ross i Ross 1963, b) podzielono dzieci na trzy grupy. Członkowie wszystkich trzech grup oglą­dali film, w którym pewna osoba — nosiciel „roli uzupełniają­cej” — popełnia czyn agresywny w stosunku do lalki z masy papierowej. Pierwsza grupa obejrzała wersję filmu, na końcu któ­rej bshater otrzymuje za swój uczynek pochwałę i nagrodę. Film dla grupy drugiej kończył się inaczej, bohater został zbesztany i ukarany. Film pokazywany w wariancie trzecim nie miał właści­wie zakończenia: bihater filmu nie otrzymał ani kary, ani nagrody.

Dodaj komentarz