21 lutego, 2024

Jednym z powodów i być może zasadniczym jest to, że pewne ukryte, niewypowiedziane prze­słanki w etycznych twierdzeniach są zwykle pomijane, podczas gdy w wypowiedziach naukowych przesłanki są zawsze rozpoznawane. Zwią­zane to jest z kplei z nierozpoznawanym przypuszczeniem, że pod­czas gdy naukowe twierdzenia opisują zdarzenia przyrody, to ety­czne twierdzenia opisują tylko jednostkowe sądy, życzenia albo zachcianki ludzi. 0 tych drugich zakłada się, że nie są dostępne dla metod uważanych za skuteczne w przewidywaniu „naturalnych” zjawisk. Faktycznie, jak Lundberg wykazywał w „Can Science Save Us?” słowo „wartość” odnosić się ma do oceniającego zachowania pewnego rodzaju i jako takie może być badane naukowo, tak jak jakiekolwiek inne zachowanie (1947: 26-33, 97-103).

Dodaj komentarz