24 kwietnia, 2024

W celu uproszczenia jednak, rozszerzając nieco pierwotne pojęcie dołączmy tu jesz­cze kilka czynników, które na pewno w oczach dziecka mają si­łę tworzenia modelu. Są to na przykład: symbole statusu (torba lekarska w rękach lekarza lub mundur oficera), sława, autorytet oraz identyfikacja płciowa. Siłę kształtowania statusu wyrażają dziecięce zabawy w woj­sko, lekarza itd. Wiedza fachowa i autorytet pełnią ważną rolę w wyborze ideału w okresie dorastania, ale istnieje również wiele przykładów na to, że identyfikacja płciowa także formuje model.

Dodaj komentarz