11 grudnia, 2023

Zjawiska te badani ustalali introspekcyjnie i wyrażali przy pomocy terminów. W badaniach empirycznych Morris nie stosował się więc do swoich postulatów metodologicznych – dane wyjściowe skła­dają się niemal wyłącznie ze zdań introspekcyjnych.Odrębną sprawą będzie to, czy badania Morrisa dotyczą zacho­wań. W związku z tym Kloska wskazuje, że zachowanie może być poj­mowane rozmaicie: 1) jako zawierające składniki obserwowalne i nieobserwowalne (stanowisko Meada); 2) zachowanie można rozumieć tak szeroko, że zachowania pewnych typów będą nieobserwowalne;3) zachowanie rozumiane wyłącznie jako coś obserwowalnego akstra- spekcyjnie (za czym wydaje się opowiadać Morris), (1979: 42).

Dodaj komentarz