10 grudnia, 2023

Tak więc jest zdolne do uzewnętrznienia w jakiejś otwartej formie (rysunku, plastelinie, śpiewie, tańcu itd.) żyjących w jego umyśle odpowiedników tych głosów i ruchów. Faktem jest, że w tym procesie przekazu spełni później ważną rolę mowa — przekaz werbalny, czego dowodzi ciekawy eksperyment Bandury, Gruseca i Menlova (1967). Dzieci oglądały film o zachowaniu się modelu. Grupa pierwsza śledziła zdarzenia zachodzące w filmie bardzo inten­sywnie, a po skończonej projekcji zdała słowną relację z tego, co widziała. Grupa druga nie musiała opowiadać o filmie, za to podczas projekcji dzieci musiały szybko liczyć.

Dodaj komentarz