10 grudnia, 2023
  1. Twierdza usytuowana została na stromo opadającym skłonie wzgórza, zajmując nieregularną, wielokątną powierzchnię o dłu­gości do 220 m i szerokości do 135 m. Z trzech stron mury wzno­szą się nad stromymi skarpami skały, z czwartej natomiast strony, południowej, teren wznosi się jeszcze na wysokość około 300 m, gdzie znajduje się wierzchołek wzgórza. Z tej właśnie strony, pozbawionej naturalnego zabezpieczenia, umocnienia są najpotężniejsze. Mury zewnętrzne, z dwiema cylindrycznymi basztami (środkową, czworoboczną, dobudowali w XIV w. Arabowie), po­przedza wykuty w skale głęboki rów. Między pierwszym a dru­gim pierścieniem umocnień od południa znajduje się jeszcze głębszy i szerszy, solidnie obmurowany rów, wypełniony wodą, która spływała tu akweduktem biegnącym od źródła w zboczu wzgórza do południowo-zachodniego narożnika zamku. 

Dodaj komentarz