11 grudnia, 2023

Inny zgoła cel, jednoznacznie określony, przyświecał w przed­sięwzięciu zbrojnych wypraw do Palestyny papiestwu i feudałom zachodnioeuropejskim. Papiestwo, wykorzystując zarówno osta­teczny fakt zajęcia Lewantu przez Turków seldżuckich, jak i wcześniejsze apele cesarskiego dworu bizantyjskiego o pomoc zbrojną zachodniej Europy przed muzułmańskim zalewem wscho­dnich prowincji cesarstwa, pragnęło wykorzystać sytuację dla rozciągnięcia swych wpływów na wschodnie wybrzeża basenu Morza Śródziemnego i w ogóle na Wschód, dla oderwania tych terenów od wschodniego Kościoła chrześcijańskiego. Królowie i książęta zachodnioeuropejscy liczyli z kolei na zdobycie boga­tych obszarów Lewantu i tym sposobem umocnienie swych pozy­cji politycznych w Europie.

Dodaj komentarz