11 grudnia, 2023

Anderson zbadał w roku 1954 uczniów i pedagogów dwóch równoległych klas szkoły podstawowej. Jedna z na­uczycielek okazała się osobowością dominującą, autorytatywną (w procesie wychowania i nauczania stosowała przymus, rozkaz, zawstydzenie i sztywno wymagała od uczniów kon- formistycznego posłuszeństwa, nie popartego myśleniem). Dru­ga nauczycielka była osobą o postawie demokratycznej, aktywizowała swych uczniów nie rozkazami, ale miłym, serde­cznym sposobem bycia, podchodziła do nich z zainteresowa­niem, wyrozumiałością i nie ukrywaną sympatią.Anderson stwierdził, że były skłonne do od- wzorcowywania takiego samego sposobu bycia, jaki prezento­wali ich pedagodzy. Uczniowie nauczycielki o postawie demokratycznej byli na ogół bardziej aktywni umysłowo, kon­struktywni i pełni inicjatywy oraz wykazywali postawę społeczną.

Dodaj komentarz