10 grudnia, 2023

Tym można wytłuma­czyć, że dziecko ekstrawertyczne w mniejszym stopniu potrafi przeciwstawić się jakiejś ciekawej pokusie, bo bardziej przycią­ga je radość pochodząca z wykonania zadania, niż obchodzi kara, którą można za to otrzymać. W przypadku przesadnej pobłażliwo­ści i braku kontroli dziecko ekstrawertyczne może łatwo stać się osobą aspołeczną, która nie będzie miała żadnych wewnętrz­nych hamulców dotyczących zachowania i bardzo łatwo trafi na złą drogę. U dziecka interowertycznego — ponieważ jest wrażliwe na zakazy i kary — wewnętrzna kontrola wytworzy się bardzo ła­two, a zbyt silne, za sztywne ograniczenia mogą je „przespołe- cznić”: stanie się człowiekiem lękliwym, bojącym się niepowodzeń i konsekwencji.

Dodaj komentarz