10 grudnia, 2023
  1. O niektórych z nich bę­dzie więc mowa w podrozdziale o architekturze gotyckiej. Tu wspomnieć warto o tyrolskim zamku Landeck, zbudowanym w XII w. i do dziś zachowującym pierwotną sylwetkę. Zasadniczy jego trzon stanowi masywny czworoboczny donżon, wokół które­go pierścieniem ulokowały się mury obronne z cylindrycznymi basztami i zabudowaniami. Podobnie rzecz się miała z zamkami na obszarach dzisiejszej Czechosłowacji, Węgier, Rumunii czy Jugosławii. Warownia na Hradczanach w Pradze istniała od wczesnego średniowiecza. W czasie przebudowy i rozbudowy w XI i XII w. stanął tu silny, murowany zamek, z murami obronnymi i basztami. Późniejsza, gotycka przebudowa zatarła jednak ślady romańskich umocnień.

Dodaj komentarz