24 kwietnia, 2024
  1. Dla przykładu, zamek Chastel-Pelerin (z 1218 r.) w Syrii zbudowano w ciągu sześciu miesięcy, Chateau-de-Mer zaś zaledwie w cztery miesiące. Zważywszy szczególne trudności budowy (transport i obróbka kamienia, prace ziemne w podłożu skalistym), tempo takie mogło być utrzymane tylko przy wyko­rzystaniu miejscowej niewykwalifikowanej siły roboczej i miej­scowych rzemieślników. To zaś decydować musiało również dominacji, w pierwszej fazie, dotychczasowego, bizantyjskiego schematu obwarowań. Jednakże już w pierwszej fazie zaznacza się wpływ zachodnioeuropejskiej koncepcji architektury obron­nej, głównie w postaci wprowadzania, jako podstawowego ele­mentu, donżonów. Krzyżowcy, łącząc ten element z miejscową formą obwarowań, poczynili wszakże ważne zmiany. 

Dodaj komentarz