11 grudnia, 2023
  1. Trimberg, powstały w XII—XIII w., prezentuje typ o wiele bardziej złożony, z pod­wójnym pierścieniem murów obronnych (nie licząc murów sa­mych budowli zamkowych, które też spełniały funkcje obronne), basztami cylindrycznymi w narożnikach, czworoboczną — w mu­rze korpusu zamkowego i półcylindrycznymi oraz jedną trój­kątną — przy fortyfikacjach zewnętrznych, wreszcie ze skompli­kowaną linią wejścia do zamku, poprzez kolejne mury i bramy. Nie mniej typowymi obiektami warownymi w Niemczech okre­su gotyku były zamki w Norymberdze (z lat 1494—1499), Stein­bergu (z XIII w.), Landsbergu (z XV w.), Budingenie (XV w.) czy Ingolstadt (XV w.). Inny zamek, Pfalzgrafenstein (z pierwszej połowy XV w.), oblany wodami Renu, zwartością bryły i wielo- bocznym donżonem przypomina jeszcze czasy romańskie.

Dodaj komentarz