11 grudnia, 2023
  1. Budowa na takich terenach nie należała na pewno do łatwych — bo przecież sam grunt trzeba było na­leżycie przygotować, wbijając weń tysiące pali drzewnych, a do­piero na nich wznosić właściwe konstrukcje — właśnie na wy­sepkach jezior, w rozwidleniu rzek, na bagnach zakładano grody osady warowne. Dotyczy to jednak tylko obszarów nizinnych. W okolicach górzystych rolę naturalnego zabezpieczenia pełniły trudno dostępne wzniesienia, skały, wierzchołki wzgórz. Tak zresztą było od wieków i we wszystkich zakątkach ziemi, tak też będzie i przez następne stulecia, dopóki w sztuce fortyfikacyjnej zasadniczą przeszkodą będą rowy, wały lub mury: warownie dzielić się będą na nizinne i wyżynne (wysoczyznowe).

Dodaj komentarz