10 grudnia, 2023

Nie tylko dlatego, że inne eksperymenty (Burton, Maccoby i Allinsmith, 1961) przyniosły odmienne wyniki, lecz także dlatego, że powyższa ocena wydaje się bardzo jedno­stronna. Nie ma w niej mowy o formach kary i nagrody, o oso­bowości wychowawcy, a nawet o osobowości dziecka, które przejmuje wpływ wychowawcy. Technika wspomnianego eks­perymentu bardzo przypomina pewien eksperyment przeprowa­dzony z psem. Pisze o tym w swojej książce Mowrer, który w wyniku eksperymentu stwierdził, że jeżeli psy są karane wtedy, kiedy zbliżają się do wzbronionego im jedzenia, istnieje wię­ksze prawdopodobieństwo, że powstrzymają się przed pokusą, niż gdyby były karane dopiero po zjedzeniu.

Dodaj komentarz