10 grudnia, 2023

Są za­wsze czyste, schludne i dobrze ułożone, choć trochę niezdarne i bojaźliwe. Jednocześnie jednak szczera miłość rodziców, ciepło, którym otaczają dziecko, na ogół zapobiegają temu, aby ścisłe i sil­nie obciążające dziecko ograniczenia sprawiały mu jakiś poważ­niejszy problem. Wydaje się także, że chłopcy i dziewczęta reagują w odmnienny sposób na postawę ciepłą ograniczającą. Dane Mac­coby’ego (1966) pozwalają przypuszczać, że dziewczynki lepiej znoszą taką postawę rodzicielską, że pod jej wpływem wykazują mniej symptomów lękliwości. Problem ten powinien zostać wyjaś­niony przez dalsze prace badawcze.

Dodaj komentarz