10 grudnia, 2023

Jest ona czasami dozwolona, szczególnie w domu, po prostu dlatego, że dziecko może sobie na nią pozwolić, bo nie drży ze strachu przed konsekwencjami. Takim dzieckiem o wie­le trudniej kierować niż dzieckiem zdyscyplinowanym i sztyw­nym, lecz jest ono za to pełne przyjacielskich, bezkonflikto­wych uczuć, napełnione twórczą fantazją, stanowi osobowość autonomiczną i pewną siebie. Agresja, od czasu do czasu obser­wowana w jego zachowaniu, jest naturalną konsekwencją hamo­wania jego samokreacji, która przy zachowaniu odpowiednich warunków może przekształcić się w zdrową odwagę, w pożytecz­ną zarówno dla jednostki, jak i dla środowiska „agresję prospo­łeczną”.

Dodaj komentarz