19 lipca, 2024

Chcielibyśmy zwró­cić szczególną uwagę na ostatni czynnik: dziecko jest w stanie samo siebie ukarać (w formie wyrzutów sumienia, poczucia wi­ny) za postępowanie, które uważa za niestosowne, a przed po- wtón;eniem tego działania będzie je powstrzymywać skutek wywołany przez nie samo. Powróćmy do punktu wyjścia: jak wpływają na osobowość dziecka agresywne modele z filmów, książek? W miarę swoich umiejętności każde dziecko przyswaja agresywne zachowanie modelu, ale ma możliwości powstrzymania się od takiego otwartego zachowania, może też wykorzystać je w sytuacji od­biegającej od modelowej. Przeanalizujmy oddzielnie obie te możliwości.

Dodaj komentarz